பூஜை விவரங்கள்

      தினமும் ஆலயம் திறக்கும் நேரங்கள். (கோடைக்காலங்களில்) மாலை 18.30- 20.00 மணிவரை செவ்வாய், வெள்ளி மற்றும் விஷேட நாட்களில் 18.00-20.30 வரை ஆலயம் திறக்கப்படும். தினமும் பூஜை 19.00 மணி செவ்வாய் வெள்ளி 19.30 மணி க்கு இடம்பெறும்.

      குளிர்காலங்கள் ஆலயம் திறக்கப்படும் நேரம் 18.30- 20.00 வரை செவ்வாய், வெள்ளி மற்றும் விஷேட நாட்கள் 20.30 வரை திறந்திருக்கும். தினமும் பூஜை 19.00 மணி. (குளிர்கால பூஜை)

      மேலும் தமிழ்மாத புரட்டாதி மாதங்களில் வரும் சனிக்கிழமைகளில் தினமும் 9.00- 13.30, 17.00-20.00 மணிவரை திறக்கப்படும்.

 
நிர்வாகம் | திருவிழாக்கள் | தலப்பெருமை | அமைப்பு | பக்தர்களுக்கு வசதிகள் |பூஜை விவரங்கள்| புகைப்படத் தொகுப்பு | பக்தி பாடல்கள் | சுலோகங்கள் | புராண வரலாறு | சுற்றுலா தகவல்கள் | திருப்பனி விவரங்கள்| இந்த ஆண்டு நடப்புகள்