முகவரி

       ஸ்ரீ நாகபூஷணி அம்மன் பற்றிய உங்கள் சந்தேகங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளவும் மற்றும் இந்த வளைதளம் பற்றி உங்களின் மேலான கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரிவிக்கவும் நீங்கள் எழுத வேண்டிய முகவரி

அடெல்பெர்ட் ஸ்டிராஸே 61-63,
60486 ஃபிராங்க்பெர்ட் எஎம் மெயின்,
ஜெர்மனி,
தொலைபேசி : +49-69-97945618
ஃபேக்ஸ் :+49-69-97945618
இ-மெயில் : info@ammankovil.de

வங்கி விவரங்கள்
  Inthu Mantram eV   Hinduistischerr K. T. e.V
வங்கி பெயர் : Deutsch Bank வங்கி பெயர் : Frankfurt Sparkasse
வங்கிக்கணக்கு எண் : 03817665 வங்கிக்கணக்கு எண் : 200261533
கிளை எண் : 50070024 கிளை எண் : 50050201
BIC (SWIFT) : DEUT DE DBFRA BIC (SWIFT) : HELADEF1822
IBAN : DE79 500 700 240 3817665 00 IBAN : DE 02 5005 0201 1246 4631 03
நிர்வாகம் | திருவிழாக்கள் | தலப்பெருமை | அமைப்பு | பக்தர்களுக்கு வசதிகள் |பூஜை விவரங்கள்| புகைப்படத் தொகுப்பு | பக்தி பாடல்கள் | சுலோகங்கள் | புராண வரலாறு | சுற்றுலா தகவல்கள் | திருப்பனி விவரங்கள்| இந்த ஆண்டு நடப்புகள்